Hana IL

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb ansvarlig i Hana IL: Liv Vestly

Styringsgruppe Kvalitetsklubb i Hana IL: Roger Årdal, Ole Morten Løge, Rolv Lea, Tone Stene Fredsvik, Anne Therese Abrahamsen, Kyle Farningham

Hva er kvalitetsklubb?

Det handler om kvalitet, både i aktivtet og organisering. Kvalitetsklubb setter fokus på de områdene som er sentrale for at en klubb skal legge til rette, både for de som er med i organiseringen, men også for de aktive! Nedenfor er det listet opp 4 hovedkategorier som klubben skal ha fokus på.

Aktivitet
Dette er den sportslige delen av kvalitetsklubb. Hvordan sikrer vi best mulig aktivitet!

Organisering
Lage en struktur i klubben som gjør det lettere for frivillige i klubben å bidra. På denne kan man komme inn i trygge å satte roller og funksjoner.

Kompetanse
Klubben må sikre både trener og lederkompetanse. Dette er med på å legge forholdene til rette for at alle som er med blir trygge på de oppgavene man påtar seg.

Samfunns og verdiarbeid
Idretten og fotballen med denne har en ekstremt viktig rolle hva gjelder samfunns- og verdiarbeid. Dette er mest sannsynligvis den faktoren som kan ha størst positive innflytelse på barn og unge gjennom oppveksten om det gjøres riktig. Det er derfor ekstremt viktig at vi også tenker at det ikke bare er fotballen man lærer fra seg, men at man også har fokuset på mennesket.

Med dette arbeidet vi nå gjør, sikrest gode forhold for nåtidens og fremtidens frivillige! Våre barn og unge fortjener de aller beste forholdene til både aktiviteten og det mennesklige aspektet.


Info fra NFF om Kvalitetsklubb: Trykk på linken

Kvalitetsklubb Nivå 1: Trykk på linkenHANA IDRETTSLAG - STEDET FOR ALLE
Frøyerveien 16, 4328 Sandnes
E-post: dagligleder@hana-il.no Tlf: 516 20 961

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift