Hana IL

Politiattest

Politiattest

Elektronisk søknad om politiattest:

Skal du søke elektronisk finner du skjema og framgangsmåte ved å følge denne lenken.

Hva er en politiattest?
En politiattest (vandelsattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner. Politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag.

Innhenting på en-to-tre-fire:

 1. Søkeren må ha en bekreftelse utstedt av daglig leder. Last ned og fyll ut (med navn og fødselsnr. og dato for innsendt søknad) bekreftelse politiattest som finnes øverst til høyre på denne siden.
 2. Søknaden om politiattest fylles ut elektronisk på https://attest.politi.no/. Signert bekreftelse fra daglig leder lastes opp som vedlegg på denne elektroniske søknaden. NB! Du trenger bank-id eller innlogging i ID-porten (Min ID) for å gjøre dette.
 3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
 4. Etter at den søknaden gjelder mottar vedtak fra Politiet, skal politiattest fremvises Daglig Leder enten personlig eller på mail. (Hana IL mottar ikke kopi av vedtak). Hana IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Nye rutiner for politiattest i Hana IL, gjelder alle frivillige og ansatte:

 • Sende ut info til alle i fotballen og HC lagene (trenere og lagledere) før sesongstart hvert år. Første utsendelse i februar. Alle skal ha vist politiattest innen 1. mai. De som har vist politiattest innen siste 3 år slipper å vise ny politiattest.
 • Sende ut info til alle i håndballen (trenere og lagledere) før sesongstart hvert år. Første utsendelse i august. Alle skal ha vist politiattest innen 1. oktober. De som har vist politiattest innen siste 3 år slipper å vise ny politiattest.
 • Dersom det kommer inn bekymringsmelding på en frivillig/ansatt i Hana IL har denne personen 30 dager på å fremvise politiattest. Blir ikke dette gjort må den frivillige/ansatte avtre fra sin rolle i Hana IL.
 • Personer i Hana IL som ikke kan fremvise politiattest uten bemerkninger kan ikke ha roller i idrettslaget. Denne regelen kan fratre dersom idrettskrets/NIF/NFF/NHF kommer med argumenter for at denne personen kan ha roller i idrettslag.
 • Ansatte i Hana IL har 30 dager etter ansettelsen på å fremvise politiattest uten bemerkninger.
 • Frivillige i styrer, utvalg ol. som kan kommer i kontakt med barn og unge under 18 år samt deltakere på HC lag må fremvise politiattest. Samme rutiner som for håndball avd.
 • Frivillige i Hana IL som ikke fremviser politiattest etter gjentatte purringer må fratre sin rolle i idrettslaget med umiddelbar virkning. Styret i avdelingen sammen med daglig leder skal informere den frivillige om dette.
 • Hovedstyret i Hana IL kan overstyre innstillinger fra avd. styrer.
 • De foresatte som skal overnatte med lag i Hana IL skal vise politiattest til lagleder på aktuelt lag.

HANA IDRETTSLAG - STEDET FOR ALLE
Frøyerveien 16, 4328 Sandnes
E-post: dagligleder@hana-il.no Tlf: 516 20 961

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift