Hana IL

Medlemskontingent og Treningsavgift 2019

Medlemskontingent og Treningsavgift 2019

Medlemskap

Kontingent

Treningsavgift

Lek med ball

600

-

Aktive t.o.m. 12 år

1300

minimum 200 kr pr spiller opp til maks 1000 kr pr spiller

Aktive 13 år t.o.m. 19 år

1400

minimum 500 kr pr spiller opp til maks 1000 kr pr spiller

Seniorspillere, inkl. Veteran

1600

1000 kr pr spiller

HC-laget

1100

-

Trening ikke kamp

800

minimum 200 kr pr spiller opp til maks 1000 kr pr spiller

Trenere/lagledere/tillitsvalgte

100 (dekkes av Hana IL)

-

Æresmedlemmer

100

-

Støttemedlemmer

400

-

200 kr øremerket til utvikling og vedlikehold av anlegg til alle medlemskontingenter.

Det betales kun en kontingent selv om man er aktiv i flere idretter innen Hana IL.

Det betales kun medlemskaps for de 2 eldste barna pr familie.

Medlemskontingent og treningsavgift for 2019 vil betales i 2 betalinger. Første halvdel blir sendt ut i mars 2019 og den andre halvdel blir sendt ut august 2019.

HANA IDRETTSLAG - STEDET FOR ALLE
Frøyerveien 16, 4328 Sandnes
E-post: dagligleder@hana-il.no Tlf: 516 20 961

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift