Hana IL

Skader og forsikringer

Skader og forsikringer

IDRETTENS SKADETELEFON ER NÅ TILGJENGELIGE FOR ALLE I BARNEIDRETTEN:

http://www.idrettshelse.no/skadetelefon

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/landslagskolen/2018/skadetelefonen/

Les regler for forsikring av barn opp til 12 år:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Skade og forsikring

Hana IL har lagforsikringer på alle lag i organisasjonen. På denne siden vil du finne informasjon om hvor du skal henvende deg ved skade.Dette er imidlertid en minimumsforsikring, og vi anmoder det enkelte medlem om å vurdere om utvidet forsikring bør tegnes. Se mer info på nettsidene det er lenket til under. Alle barn til og med 12 år er forsikret i idettslaget, de over det må være reg. av klubben (fotball) eller ha betalt lisens (håndball).

KLUBBFORSIKRING

Hana IL har via IF en klubbforsikring som dekker viktige elementer. Se nærmere spesifisering her.

FOTBALL

Forsikring på fotballskoler mm. fra de er 13 år:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/forsikring-for-fotballskoler-akademier-og-alternative-tiltak/

Les vedlegg til høyre

For fotballen sin del viser vi til linkene som er klikkbare under her. Det viktigste tipset til dere som får en skade på fotball enten det er trening eller kamp er å gå inn på følgende siden for å melde skaden:

https://partner.agsforsikring.no/nff/

Det er viktig å gjøre dette så snart som mulig etter sakden, men dersom det er gått en stund så er det viktig å tilbakedatere til skadetidspunkt. Her følger linker som er nyttige å lese om forsikring for fotball:

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2013/Ytelser/

I den siste linken kan det også være nyttig å vurdere å bestille utvidet forsikring på individuell basis. Den er ikke dyr og dekningen er vesentlig bedre. Dette gjøres av den enkelte, og dekkes ikke av klubben.

Se annonsering her.

HÅNDBALL

Håndball forsikring og lisens:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

Meld skade:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/

HANA IDRETTSLAG - STEDET FOR ALLE
Frøyerveien 16, 4328 Sandnes
E-post: dagligleder@hana-il.no Tlf: 516 20 961

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift