Hana IL

Om Hana IL

Om Hana IL

Daglig leder:

 

dagligleder@hana-il.no

51620961/

Kontonr: 3250 05 00114

Org. nr: 976276434

     

Verdiene: Samhold, Glede, Respekt og Modig

Visjon: Stedet for alle

 

 

Styret i Hana IL for inneværende periode består av følgende personer:

 • Nestleder: Ole Morten Løge: 92087028
 • Håndballeder Jan Eirik Karlsen: 47675596
 • Formann: Roger Årdal 90187816
 • Fotballeder Rolv Lea - fotball leder: 92646348
 • HC leder Tone Fredsvik: 93634489
 • Styremedlem Anne Therese Abrahamsen: 91310630
 • Økonomileder Steinar Tjesshem: 95851542
 • Hus og anlegg Knut Andreas Sand 99265680
 • Vara: Hilde Seglem

Hana IL på Facebook:

https://www.facebook.com/hanaidrettslag

 

Pr. i dag gjelder følgende dugnadssatser:

Barn 6-12 år

10 timer

Ungdom 13-19 år

15 timer

Senior

20 timer

HC og Old boys

etter avtale

Hvert lag kan frita inntil 2 personer, typisk trener og lagleder. Ved 20 eller flere medlemmer kan det gis fritak for en tredje frivillig rundt laget. Personer som gis fritak på det enkelte lag skal likevel utføre dugnadsarbeid (inntil 10 timer), dersom de representererer en eller flere andre aktive medlemmer som spiller på andre lag i klubben. Hovedstyremedlemmer gis dugnadsfritak.

   

Info til lag i Hana IL som skal over fjorden for å spille serie kamper:

Hana IL dekker ferjebilletter ved bruk av ferjekort (lånes av Hana IL) når lag i Hana IL skal over fjorden for å spille serie kamper (Gjelder ikke reise til cuper). Hanabussen kan lag låne gratis, men fyller opp brukt diesel etter bruk.

Kontingentsatser 2018

Satser aktivt medlemskap:

Rekrutt Akademiet (4-6 år)                kr   700,-        

Aktive t.o.m. 12 år                             kr   1200,-      

HC-laget                                             kr   1100,-

Aktive 13 t.o.m. 19 år                        kr   1300,-      

Seniorspillere, inkl. veteran               kr   1600,-      

Trening ikke kamp                             kr   800,-

Trenere/lagledere/tillitsvalgte             kr   100,-         (dekkes av Hana IL)

 

Satser passivt medlemskap:

Æresmedlemmer                                 kr 100,-

Støttemedlemmer                               kr 400,-

 

Treningsavgift for Aktive spillere 13 t.o.m. 19 år på minimum 500 kr pr spiller opp til maks 1000 kr pr spiller. Treningsavgift seniorspillere fotball (A-lag) 1000 kr pr spiller.

200 kr øremerket til utvikling og vedlikehold av anlegg til alle medlemskontingenter.

Det betales kun èn kontingent selv om man er aktiv i flere idretter innen Hana IL.

Det betales kun medlemskaps for de 2 eldste barna pr familie.


 Grasrotandelen

Politiattest

 Det kreves politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Dette inkluderer trenere, oppmenn og foreldre som er med på turneringer som ledere. De som ofte kjører andre sine barn kan også forespørres om politiattest - det anses generelt bedre å ha avklart for mange attester enn for få.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Les mer: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948499435

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

 Kjøreregler mot trakassering og overgrep

 Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet 
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent i organisasjonen/idrettsmiljøet og at disse overholdes.


Hana IL er en av mottakerne av tippemidler fra Norsk Tipping gjennom ordningen med Grasrotandelen. Her ønsker vi flere medlemmer! Alt du trenger å gjøre er å bli grasrotgiver. Enkelt, og helt gratis for deg!

Slik gjør du det:

1. Dersom du ikke allerede er det, registrer deg som spiller hos Norsk Tipping.

2. Velg Hana IL som mottaker, helt gratis for deg. Her finner du oss.

3. Registrer deg som grasrotgiver hos kommisjonær, via internett, sms, Norsk Tipping Mobilspill eller via Norsk Tipping Spillterminal. Ønsker du hjelp kan du få dette av kommisjonæren, Norsk Tippings kundebehandlere, eller ved å lese mer om registrering her.

Etter at du har tilknyttet deg Grasrotandelen vil din grasrotmottaker få tilsvarende fem prosent av din spillinnsats hver gang du spiller. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuelle premie!

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger - du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang - dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet - gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse - konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser - selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende - da er du en god medspiller!

 

Velkommen til trening og kamper - husk at delaktighet fra foreldre og familie styrker laget.

Slik blir du en ansvarlig trener, leder og idrettsforelder i sosiale medier:

 1. Ikke legg ut resultater fra kamper eller konkurranser dersom ditt barn er under 11 år. 

 2. Ikke si noe stygt om barnets trener, barns lagkamerater eller deres motstandere, ei heller noe som kan påvirke ditt eller andres barn negativt. 

 3. Er det ditt eller barnets behov som blir ivaretatt? Snakk med ditt barn før du legger noe ut på sosiale medier. Spør deg selv om hensikten med publiseringen. 

 4. Ikke kom med ytringer i sosiale medier som går lenger enn det du hadde turt å si ansikt til ansikt med trenere, ledere, motstanderne eller andre. 

 5. Ikke publiser noe på sosiale medier dersom du er i sterk affekt. La det gå tid før du eventuelt velger å publisere noe. 

 6. Løft frem styrkene og innsatsen til ditt barns lag og aldri svakhetene til motstanderens lag.

 

HANA IDRETTSLAG - STEDET FOR ALLE
Frøyerveien 16, 4328 Sandnes
E-post: dagligleder@hana-il.no Tlf: 516 20 961

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift